Hotline: 0976 383 668 / 0389 408 136
Thông báo của tôi

Tin tức

Doanh nghiệp nhỏ, khó khăn lớn

Doanh nghiệp nhỏ, khó khăn lớn

Nhiều chủ DN vừa và nhỏ vẫn chưa chủ động chuẩn bị cho chuyện hội nhập vào các thị trường lớn thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), rất ít DN chịu...