Xã Bắc Sơn là một trong những địa phương nằm trong vùng “tâm hạn” của huyện Thuận Bắc từ cuối năm 2014 đến nay. Sau 1 tuần đi khảo sát thực tế và thấy được tình trạng hán hán nặng nề  đang kéo dài của Xã Bắc Sơn, Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp cùng các mạnh thường quân cùng nhau chung tay hỗ trợ bà con ở Ninh Thuận bị vượt qua hạn hán.

     Sáng ngày 06/06/2020, Đại diện Quỹ Niềm Tin Vào Ngày Mới phối hợp cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Đồng Nai và Ninh Thuận, cùng các mạnh thường quân khác đã trao tặng 500 suất quà cho đồng bào Raglai tại thôn Xóm Bằng, X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận.

Quỹ niềm tin vào ngày mới khác